MV "Xóa" của Dương Triệu Vũ

Dương Triệu Vũ sử dụng công nghệ vẽ 3D trong MV "Xóa".

Giải trí Thứ tư, 7/5/2014, 09:06 (GMT+7)