'My Heart Will Go On' - Celine Dion

Bài hát trong phim "Titanic" do nhạc sĩ James Horner đồng sáng tác.

Giải trí Thứ ba, 23/6/2015, 11:10 (GMT+7)