Mỹ Linh hát "Chuyện tình"

Mỹ Linh hát "Chuyện Tình" tại Cầm tay mùa hè 2012

Giải trí Chủ nhật, 10/6/2012, 07:59 (GMT+7)