'Ngày gặp lại' - Dương Triệu Vũ

Dương Triệu Vũ hát "Ngày gặp lại".

Giải trí Thứ bảy, 28/3/2015, 10:06 (GMT+7)