Nghệ sĩ Đoàn Dự chơi đàn bằng răng

Nghệ sĩ biểu diễn tài năng trong tập 2 "Siêu bất ngờ".

Giải trí Thứ tư, 13/7/2016, 23:15 (GMT+7)

Loading