Nghệ sĩ Hoàng Cầm đàn bầu nhạc phẩm 'Chiếc áo bà ba'

Nghệ sĩ đàn bầu Hoàng Cầm trình diễn nhạc phẩm chiếc áo bà ba theo kỹ thuật đàn cải tiến do kỷ lục gia Mai Đình Tới tìm tòi.

Giải trí Thứ ba, 6/1/2015, 14:42 (GMT+7)