Nhạc phim 'The Hunger Games' - 'Yellow Flicker Beat'

Bài hát chủ đề nằm trong album nhạc phim "The Hunger Games: Mocking Jay - Part I".

Giải trí Thứ năm, 2/10/2014, 17:21 (GMT+7)