Nhóm Hệ Mặt Trời đối đầu Toàn Trung, Tùng Phương

Nhóm Hệ Mặt Trời đối đầu cùng Toàn Trung, Tùng Phương trong vòng liveshow Vũ điệu đam mê 2013.

Giải trí Chủ nhật, 17/11/2013, 07:57 (GMT+7)