Nhóm Hệ Mặt Trời và nhóm Bất Quy Tắc

Nhóm Hệ Mặt Trời đối đầu cùng nhóm Bất Quy Tắc trong vòng liveshow Vũ điệu đam mê.

Giải trí Chủ nhật, 20/10/2013, 08:10 (GMT+7)