Nhóm Những Chú Hề Nổi Loạn đối đầu nhóm Ba Thiên Thần

Nhóm Những Chú Hề Nổi Loạn đối đầu cùng nhóm Ba Thiên Thần trong vòng liveshow Vũ điệu đam mê 2013.

Giải trí Chủ nhật, 17/11/2013, 07:58 (GMT+7)