Nhóm Những Chú Hề Nổi Loạn đối đầu nhóm Ngọn Lửa Sáng

Nhóm Những Chú Hề Nổi Loạn thi đấu với nhóm Ngọn Lửa Sáng trong vòng liveshow Vũ điệu đam mê 2013.

Giải trí Chủ nhật, 3/11/2013, 08:42 (GMT+7)