Nhóm Những Chú Hề Nổi Loạn đối đầu nhóm SINE

Nhóm Những Chú Hề Nổi Loạn đối đầu cùng nhóm SINE trong vòng liveshow Vũ điệu đam mê 2013.

Giải trí Chủ nhật, 15/12/2013, 07:14 (GMT+7)