Nhóm Những Chú Hề Nổi Loạn và nhóm 218

Nhóm Những Chú Hề Nổi Loạn đối đầu cùng nhóm 218 trong vòng liveshow Vũ điệu đam mê 2013.

Giải trí Chủ nhật, 27/10/2013, 07:56 (GMT+7)