Phạm Hồng Minh vẽ chân dung Beethoven bằng nước

Phạm Hồng Minh trổ tài vẽ tranh bằng kỹ thuật mới.

Giải trí Thứ ba, 20/10/2015, 16:18 (GMT+7)