Quang Đăng - Hồng Nhung múa đương đại

Quang Đăng - Hồng Nhung múa đương đại trong Liveshow thứ tư "Thử thách cùng bước nhảy".

Giải trí Chủ nhật, 4/11/2012, 10:05 (GMT+7)