Summertime Sadness - Lana Del Rey

Bài hát mang đậm không khí mùa hè.

Giải trí Thứ ba, 29/4/2014, 16:53 (GMT+7)