Tạ Đình Phong nhận giải Kim Tượng

Giải trí Thứ hai, 18/4/2011, 08:39 (GMT+7)

Tags: