'Thành phố mười mùa hoa' - Tốp Ca

Một trong những bài hát tiêu biểu về Sài Gòn do nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác.

Giải trí Thứ tư, 22/4/2015, 13:53 (GMT+7)