'The Cup of Life' - Ricky Martin

Ca khúc chính thức của kỳ World Cup 1998 diễn ra tại Pháp.

Giải trí Thứ sáu, 30/5/2014, 06:00 (GMT+7)