'The Ketchup Song' - Las Ketchup

Bài hát mang đậm không khí mùa hè của nhóm nhạc gia đình người Tây Ban Nha.

Giải trí Thứ sáu, 29/5/2015, 15:43 (GMT+7)