The Lazy Song (live in Bangkok) - Bruno Mars

Danh ca người Hawaii biểu diễn tại thủ đô của Thái Lan cuối tuần trước.

Giải trí Thứ hai, 24/3/2014, 14:14 (GMT+7)