'The power of love' - Sơn Tuyền

Sơn Tuyền hát "The power of love" trong chương trình Sol vàng.

Giải trí Chủ nhật, 10/5/2015, 10:03 (GMT+7)