The Voice Mỹ: Kat Robichaud đo ván Monika Leigh

Kat hát "You Oughta Know" còn Monika hát "Hit the Road, Jack" trong vòng Knockout mùa thứ năm.

Giải trí Thứ tư, 30/10/2013, 16:57 (GMT+7)