The Voice Mỹ: Knocking on Heavens Door - Benji

Thí sinh tập 5 vòng Giấu mặt The Voice Mỹ mùa thứ ba.

Giải trí Thứ tư, 19/9/2012, 17:03 (GMT+7)