The Voice Mỹ: Matthew Schuler đo ván Will Champlin

Matthew hát "Cosmic Love" còn Will hát "When I Was Your Man" trong vòng Đo ván mùa thứ năm.

Giải trí Thứ năm, 31/10/2013, 12:02 (GMT+7)