The Voice Mỹ: Nic Hawk đo ván Holly Henry

Nic hát "Genie in a Bottle" còn Holly hát "Creep" trong vòng Knockout mùa thứ năm.

Giải trí Thứ tư, 30/10/2013, 16:57 (GMT+7)