The Voice Mỹ: Olivia Henken đo ván Destinee Quinn

Olivia hát "You're No Good" còn Destinee hát "See You Again" trong vòng Knockout mùa thứ năm.

Giải trí Thứ tư, 30/10/2013, 16:57 (GMT+7)