The Voice Mỹ: Ray Boudreaux đo ván E.G. Daily

Ray hát "Hard to Handle" còn E.G. Daily hát "I Can't Make You Love Me" trong vòng Đo ván mùa thứ năm.

Giải trí Thứ năm, 31/10/2013, 12:03 (GMT+7)