Tiết mục của Thanh Thủy, Đại Nghĩa và Ngọc Tưởng

Tiết mục "Phỏng vấn siêu nhân" trong chương trình "Ơn giời cậu đây rồi".

Giải trí Chủ nhật, 9/11/2014, 09:32 (GMT+7)