Tiết mục của Xuân Thảo - Đức Tiến

Bài múa gây xúc động của Xuân Thảo - Đức Tiến trong "Thử thách cùng bước nhảy".

Giải trí Thứ tư, 31/12/2014, 10:51 (GMT+7)