Tiết mục múa bóng của nhóm Gió vào chung kêt Got Talent

Trấn Thành khen đây là tiết mục "không tì vết" còn Huy Tuấn đánh giá cao sự sáng tạo.

Giải trí Thứ bảy, 23/4/2016, 09:17 (GMT+7)