Tiết mục múa đương đại của Tấn Huy - Thương Hoài

Bài múa trên nền nhạc "Dạ cổ hoài lang“ của Tấn Huy - Thương Hoài trong chương trình "Thử thách cùng bước nhảy".

Giải trí Thứ hai, 29/12/2014, 17:47 (GMT+7)