Tố Như - Tuấn Đạt nhảy Bollywood

Tố Như - Tuấn Đạt nhảy điệu Bollywood trong Liveshow thứ năm "Thử thách cùng bước nhảy".

Giải trí Chủ nhật, 11/11/2012, 09:15 (GMT+7)