Trailer MV "Đã đến lúc" của Yến Trang

Yến Trang khai thác hình ảnh trừu tượng trong MV "Đã đến lúc".

Giải trí Thứ tư, 4/9/2013, 08:05 (GMT+7)