Trailer phim "22 Jump Street"

Phần hai của "21 Jump Street" có sự tham gia của Channing Tatum và Jonah Hill.

Giải trí Thứ bảy, 12/4/2014, 09:23 (GMT+7)