Trailer phim 'Billy Lynn's Long Halftime Walk' của Vin Diesel

Lý An chuyển thể tiểu thuyết chiến tranh của nhà văn Ben Fountain thành phim, có Vin Diesel tham gia.

Giải trí Thứ bảy, 14/5/2016, 12:42 (GMT+7)