Trailer phim 'Star Wars: Episode VII - The Force Awakens'

Phim là câu chuyện tiếp nối của tập trước đó mang tên "Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi" (1983).

Giải trí Thứ bảy, 29/11/2014, 10:54 (GMT+7)