Trailer phim tài liệu 'Hot Girls Wanted'

Bộ phim tài liệu tham gia LHP Sundance 2015 nói về kỹ nghệ làm phim cấp ba tại Mỹ.

Giải trí Thứ năm, 4/6/2015, 11:15 (GMT+7)