Trailer phim 'The 33'

Phim dựa trên sự kiện có thật xảy ra tại Chile năm 2010.

Giải trí Thứ năm, 30/7/2015, 13:39 (GMT+7)