Trailer Taken 2

Phần hai bộ phim hành động nổi tiếng ra mắt năm 2008.

Giải trí Thứ sáu, 22/6/2012, 08:31 (GMT+7)