Trailer tiếng Việt phim 'Hoàng Tử Bé'

Phim là bản điện ảnh đầu tiên của tiểu thuyết Pháp danh tiếng.

Giải trí Thứ ba, 5/1/2016, 15:18 (GMT+7)