Trần Ngọc Hòa và Bích Lệ hát 'Thương nhau ngày mưa'

Trần Ngọc Hòa và Bích Lệ hát 'Thương nhau ngày mưa' trong đêm Gala Tiếng hát mãi xanh 2013.

Giải trí Thứ bảy, 25/5/2013, 09:09 (GMT+7)