Trích đoạn nhảy lầu trong phim 'Phi vụ bất thành'

Một cảnh trong phim của Vương Bảo Cường và Tiểu Thẩm Dương.

Giải trí Thứ hai, 25/1/2016, 14:17 (GMT+7)