Trích MV '2 Legit 2 Quit' - MC Hammer

MV phát hành năm 1991.

Giải trí Thứ năm, 23/7/2015, 09:14 (GMT+7)