Trương Quốc Vinh trong 'Bá Vương Biệt Cơ'

Hình ảnh Trương Quốc Vinh trong phim kinh điển "Bá vương biệt Cơ".

Giải trí Thứ tư, 27/3/2013, 14:52 (GMT+7)