Tuấn Đạt - Tố Như nhảy Jazz

Tuấn Đạt - Tố Như nhảy Jazz trong Liveshow thứ ba "Thử thách cùng bước nhảy"

Giải trí Chủ nhật, 28/10/2012, 09:23 (GMT+7)