Video 'Phận đời nghệ sĩ' - đội Hương Lúa

Đội của Nhật Kim Anh diễn tiết mục nói về số phận của những người nghệ sĩ khi về già.

Giải trí Thứ hai, 4/7/2016, 17:11 (GMT+7)