Việt Hương, Hoài Linh ngậm ngùi, trăn trở về nghề nghiệp

Việt Hương, Hoài Linh ngậm ngùi khi chia sẻ kỷ niệm trong đời, ở chương trình Người bí ẩn tập 5.

Giải trí Thứ sáu, 25/4/2014, 08:47 (GMT+7)