Việt Hương, Trấn Thành hóa trang nửa nam nửa nữ

Việt Hương, Chí Tài, Trấn Thành, Thanh Thủy trong chương trình "Ơn giời, cậu đây rồi!".

Giải trí Thứ ba, 9/9/2014, 15:41 (GMT+7)