'Why I Sing the Blues' - B.B King

Ca khúc phát hành năm 1969, được B.B. King thể hiện trên sân khấu năm 1974.

Giải trí Thứ sáu, 15/5/2015, 17:32 (GMT+7)